Home

Naše služby

Naše služby

1. Služby v Praze

Česká pobočka společnosti Porsche Engineering se zabývá celou řadou technických témat souvisejících s vozidly, jako je vývoj funkcí a softwaru, vývoj elektroniky, integrace a testování, vývoj struktur karosérie vozidel, součástí a koncepcí podvozku a kompletních systémů vozidla. Tyto činnosti představují pro mezinárodně integrované technické služby skupiny Porsche významný přínos. Zaměstnanci v Praze úzce spolupracují s kolegy ze všech ostatních poboček společnosti Porsche Engineering a jejich rozsáhlé vědomosti a zkušenosti jsou jim tedy kdykoli k dispozici.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o službách a kompetencích pobočky Porsche Engineering Česká republika, posuňte se na stránce dolů.

1.1. Vývoj funkcí a softwaru

Vývoj funkcí na základě modelů

 • Návrhy složitých kontrolních algoritmů na základě modelů v prostředí Matlab/Simulink/Stateflow
 • Vývoj pokročilých kontrolních strategií pro součásti aktivního podvozku a elektrických hnacích ústrojí
 • Algoritmy pro pokročilé řízení akumulátoru a systémů dobíjení
 • Testování MiL/SiL/PiL

Vývoj softwaru

 • Vývoj softwaru v jazycích C/C++, Python, Java
 • Akvizice a zpracování velkých dat, těžení dat
 • Umělá inteligence se zaměřením na autonomní řízení
 • Algoritmy pro pokročilé asistenční systémy pro řidiče

Funkční bezpečnost a kvalita softwaru

 • Vývoj a certifikace softwaru automobilové třídy
 • Soulad s procesy ASPICE a standardy AUTOSAR
 • Funkční bezpečnost na základě normy ISO26262

Projektové oblasti

 • Infrastruktura dobíjení pro elektromobily / plug-in hybridy
 • Systémy řízení akumulátoru
 • Řízení hnacího ústrojí elektrických a hybridně elektrických automobilů
 • Systémy připojení ve vozidle
 • Pokročilé asistenční systémy pro řidiče
 • Systémy aktivního podvozku (adaptivní tlumiče, aktivní stabilizátor atd.)

1.2. Elektronický návrh

Elektronický návrh hardwaru

 • Návrh elektroniky se smíšeným signálem a elektroniky výkonu
 • Uplatnění zákonných a normativních standardů
 • Návrh pro výrobu a soulad s EMC
 • Výpočty návrhu (výkon, spolehlivost, tolerance)
 • Návrh rozvržení složitých desek s plošnými spoji
 • Předvýrobní podpora, pomoc s navýšením objemu výroby

Vývoj integrovaného softwaru

 • Vývoj softwaru v jazyce C/C++
 • Dedikovaný, integrovaný operační systém (FreeRTOS atd.) a integrovaný Linux
 • Zabezpečení, kryptografie a bezpečné prostředí obecně
 • SiL a testování jednotky
 • Znalost normy ASIL (ISO26262)

Testování EMC, environmentální a funkční testování

 • Interní testování a základní environmentální testy
 • Plánování testů podle norem a požadavků zákazníků
 • Zajištění nástrojové techniky pro testování a zpracování dat po testování
 • Příprava na testy na konci linky a podpora při uvedení do provozu

Projektové oblasti

 • Elektrická hnací ústrojí
 • Infrastruktura dobíjení pro elektromobily / plug-in hybridy
 • Přesné měření

1.3. Integrace elektroniky

Testování HiL (Hardware-in-the-Loop = hardware ve smyčce)

 • Koncept, návrh a sestavení systémů testování HiL
 • Konfigurace systému HiL a modely simulace
 • Kompletní testování služeb připojení ve vozidle
 • Testování součástí hnacího ústrojí a systémů aktivního podvozku
 • Ověření systémů dobíjení elektrických a hybridně elektrických vozidel
 • Testování součástí systémů pro komfort, karosérii a interiér vozidla
 • Vývoj a údržba softwarových nástrojů pro automatizované testování, například v prostředí CANoe nebo EXAM

Ověření ve vozidle

 • Ověření pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, například adaptivního tempomatu, ve vozidle
 • Ověření služeb parkovacího asistenta
 • Návrh a vývoj softwarových nástrojů pro testování ve vozidle, například v prostředí CANape nebo MATLAB/Simulink

Architektura vozidla

 • Modelování architektury vozidla v prostředí PREEvision

1.4. Kompletní vozidlo

HV systémy pro prostředí eMobility

 • Vývoj prototypů HV akumulátoru, modulů akumulátoru, systémů chlazení a elektroniky výkonu
 • Návrh součástí a sestav pro infrastrukturu rychlého dobíjení
 • Podpora CAD při rozvržení a balení vysokonapěťových (HV) připojení/součástí

Návrh a vývoj HVAC systémů

 • Vývoj celého životního cyklu HVAC systémů a jejich dílů
 • Koncepty balení a detaily integrace HVAC systémů vozidla
 • Vývoj HVAC systémů s lehkými materiály pro motosport

Aerodynamika

 • Návrh, vývoj a úprava modelů větrného tunelu
 • Výpočetní dynamika kapalin (computational fluid dynamics = CFD)
 • Numerická optimalizace

Tepelné řízení

 • Vývoj chladicího okruhu
 • Tepelné řízení v prostředí eMobility
 • Měření, virtuální testování a ověření modelu
 • Numerická simulace interního toku a přenosu tepla (CFD)

NVH (Noise Vibrations Harshness = hluk, vibrace, tvrdost)

 • Dynamická tuhost, simulace akustiky interiéru a hnacího ústrojí
 • Testování karosérie (BIW) a kompletního vozidla (rozebraná karosérie)

1.5. Karosérie vozidla

Návrh karosérie (CAD)

 • Návrh karosérie v bílé
 • Návrh uzávěrů
 • Návrh rámů akumulátoru
 • Podpora sériové výroby

Strukturální (FEM) simulace karosérie

 • Analýza tuhosti a pevnosti kompletní karosérie nebo součástí
 • Odolnost, únava celé karosérie nebo součástí
 • Statická a dynamická analýza součástí/systémů
 • Dynamická analýza akumulátorů
 • Analýza zneužití
 • Analýza kroucení

Simulace pasivní bezpečnosti (FEM)

 • Analýza ochrany chodců
 • Analýza volného pohybu hlavového dílu
 • Odolnost při nárazu

Digitální prototyp (FEM)

 • Sestavení digitálního prototypu pro simulace nárazu
 • Sestavení digitálního prototypu pro simulace tuhosti/pevnosti/NVH
 • Sestavení digitálního prototypu pro simulace odolnosti/únavy

Speciální projekty

 • Dynamické analýzy mimo automobilový průmysl

1.6. Podvozek

Návrh podvozku (CAD)

 • Koncept návrhu (2WD, AWD, pro ICE a alternativní hnací ústrojí)
 • Kinematika, elastokinematika
 • Návrh dílů a sestav, výkresy
 • Balíček
 • Správa dat CAD

Testování a optimalizace podvozku

 • Jízdní dynamika – ovládání, komfort (MBS)
 • Analýza dráhy přenosu (FEM)
 • Montáž hnacího ústrojí (MBS)
 • Pevnost, tuhost, odolnost (FEM)
 • NVH, dynamické analýzy v oblasti frekvence a času (FEM, MBS)
 • Analýza dynamických procesů s vysokou úrovní zátěže – náraz, srážka, zneužití (FEM)
 • Ladění (prototypu) podvozku

Optimalizace systému brzdění

 • NVH, dynamická stabilita (FEM)
 • Termomechanické analýzy (FEM)
 • Analýza pevnosti, deformace (FEM)

Optimalizace ráfku kol

 • Pevnost, tuhost, odolnost (FEM)
 • NVH (FEM)

2. Služby v Ostravě

Primárním zájmem kanceláře v Ostravě je E-mobility, autonomní řízení nebo chytré cestování. Vývojáři na pobočce pracují s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou složité simulace, vývoj špičkových digitálních řešení a vytváření prototypů.

Naši kolegové v Ostravě pracují na řadě zajímavých projektů, jako je infrastruktura vysokonapěťového dobíjení pro budoucí elektrická vozidla, pokročilé asistenční systémy pro řidiče atd.

2.1. Mechatronika

Vývoj a testování funkcí pro automobilový průmysl

 • Návrhy kontrolních algoritmů na základě modelů v prostředí Matlab/Simulink/Stateflow
 • Vývoj softwaru v jazyce C/C++
 • Testování MiL/SiL
 • Soulad s procesy ASPICE a standardy AUTOSAR
 • Funkční bezpečnost na základě normy ISO26262