Home

Spolupráce s ČVUT Praha

Spolupráce s univerzitami

1. Praha

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG od roku 1996 spolupracuje s Fakultou strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

V roce 2001 tato úspěšná spolupráce průmyslu a akademické obce vedla k založení společnosti Porsche Engineering Services, s. r. o., což je pobočka skupiny Porsche Engineering Group GmbH.

Společnost Porsche Engineering Services, s. r. o., díky neustálému rozšiřování svého pole působnosti posílila spolupráci s ČVUT, a to díky zahájení spolupráce s Fakultou strojní v roce 2011 a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v roce 2016. Tato spolupráce má podobu dohledu nad magisterskými a doktorskými diplomovými pracemi, přednášek odborníků ze společnosti Porsche Engineering na ČVUT a spolupráce na projektech výzkumu a vývoje v oboru zpracování velkých dat, autonomního řízení a pokročilých kontrolních algoritmů.

2. Ostrava

Důležitým prvkem strategie rozvoje společnosti Porsche Engineering vždy byla spolupráce s technickými univerzitami, a to jak z pohledu techniky, tak z pohledu získávání talentů. Blízký vztah s několika technickými univerzitami doma a v zahraničí byl také jedním z důvodů založení kanceláře pobočky přímo v Ostravě.

Již před založením kanceláře v roce 2018 byla navázána spolupráce s Technickou univerzitou Ostrava (VŠB) a od té doby se díky lokální působnosti společnosti Porsche Engineering Services, s. r. o., dále rozšiřovala a posilovala. To vedlo ke spolupráci zaměřené především na vývoj, testování a integraci softwaru.